1. Otvaranje novih poduzeća / obrta / slobodnih djelatnosti

Nakon početnog razgovora savjetujemo Vas što bi za vašu vrstu poslovanja bilo najbolje otvoriti.

Cijene naših usluga se formiraju prema potrebama klijenata, ovisno o obujmu posla kojeg preuzimamo te ostalim specifičnim zahtjevima klijenata. Slobodni ste nas kontaktirati u vezi informacija i dogovora oko buduće suradnje. Također, pišemo i poslovne planove za Vas (za HZZ i sl.).

2. Vođenje knjigovodstva za mikro i mala poduzeća

Poslovne knjige za poduzeća se vode kroz dvostavno knjigovodstvo, a poslovni rezultat i porezi se obačunavaju na temelju Zakona o porezu na dobit i Zakona o PDV-u. Vođenje poslovnih knjiga poduzeća na temelju primljenih knjigovodstvenih isprava bez obzira o veličini, može obuhvaćati:

 • Formiranje dnevnika knjiženja
 • Formiranje glavne knjige
 • Formiranje pomoćnih knjiga utvrđenih u skladu s propisima i potrebama poduzetnika
 • Izrada popisa imovine i obveza
 • Sastavljanje temeljnih financijskih izvještaja
  • bilance
  • računa dobiti i gubitka sa svim pomoćnim obrascima
  • bilješki uz financijska izvješća 
  • PD obrasca
 • Izrada mjesečnih obračuna plaća radnika s propisanim doprinosima i porezima te priprema i predaja obrazaca vezanih uz plaće
 • Priprema mjesečnih, odnosno godišnjih obračuna PDV-a
 • Vođenje knjige ulaznih računa
 • Vođenje knjige izlaznih računa
 • Vođenje blagajne
 • Izrada poreznih prijava sa svim propisanim prilozima za utvrđivanje poreza na dobitak
 • Prijave/odjave radnika
 • Prema dogovoru vodimo dnevnu ažuriranu evidenciju dugovanja te vršimo plaćanja
 • Razna izvješća, evidencije i statistike prema dogovoru.

3. Knjigovodstvo za obrtnike i slobodne djelatnosti

Način knjiženja dokumentacije kod obrtnika i ostalih dohodaša je drugačiji u odnosu na poduzeća. Poslovni rezultati i porezi se obračunavaju na temelju Zakona o porezu na dohodak. U pogledu Zakona o PDV-u, nema veće razlike u odnosu na poduzeća. Vođenje poslovnih knjiga za obrtnike i slobodne djelatnosti može obuhvaćati:

 • knjige ulaznih računa,
 • knjige izlaznih računa,
 • knjige primitaka i izdataka,
 • evidencije tradžbina odnosno obveza,
 • ostale potrebne evidencije u skladu s propisima i potrebama obrtnika,
 • izrada popisa dugotrajne imovine,
 • priprema mjesečnih, odnosno godišnjih obračuna PDV-a,
 • izrada poreznih prijava sa svim propisanim prilozima za prijavu poreza na dohodak,
 • izrada mjesečnih obračuna plaća radnika s propisanim doprinosima i porezima te priprema i predaja obrazaca vezanih uz plaće,
 • prijave/odjave radnika,
 • prema dogovoru vodimo dnevno ažuriranu evidenciju dugovanja te vršimo plaćanja,
 • razna izvješća, evidencije i statistike prema dogovoru.

Osim navedenog, postoji mogućnost dodatnog dogovora ovisno o potrebama klijenata.